Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:
Opća bolnica Virovitica, OIB: 82844035780, Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica

Registar ugovora o javnoj nabavi

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa:330-01-11-02/01, ur. broj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. G(NN 32/11) objavljujemo pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja…


Dokumenti

Ispravak Plana nabave za 2017.g.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi