Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11 i 83/13 i 143/13), POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. , objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su ovlašteni predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa:330-01-11-02/01, ur. broj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. G(NN 32/11) objavljujemo pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja…


Dokumenti

Ispravak Plana nabave za 2017.g.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi